Hiển thị

08:02 - 24/04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Công nhân cơ khí. Số lượng: 5 người

Xem thêm

08:13 - 24/04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: Công ty CP Xây Dựng Tâm An là đơn vị Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn: Cống hộp bê tông, hào kỹ thuật, hố ga bê tông,...

Xem thêm