Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh doanh

0902.022.833

Kinh doanh

0988.709.729

Rãnh chữ u, Rãnh bê tông 1000×1000

Liên hệ

Rãnh chữ U, rãnh bê tông 1000×1000 là rãnh do Công ty cổ phần xây dựng Tâm An sản xuất có kích thước lòng trong 1 m, cao 1m...
Liên hệ

Rãnh chữ u, Rãnh bê tông 1200×1200

Liên hệ

Rãnh chữ U, rãnh bê tông 1200×1200 là rãnh do Công ty cổ phần xây dựng Tâm An sản xuất có kích thước lòng trong 1,2 m, cao...
Liên hệ

Rãnh chữ u, Rãnh bê tông 1500×1500

Liên hệ

Rãnh chữ U, rãnh bê tông 1500×1500 là rãnh do Công ty cổ phần xây dựng Tâm An sản xuất có kích thước lòng trong 1,5 m, cao...
Liên hệ