Cống hộp đôi 2x(2.5×2.5)x1.2m

  • CBT04

Cống hộp đôi 2x(2.5×2.5)x1.2m là cống có kích thước trong là 2500×5750, khẩu độ 1200, trọng lượng 15 tấn,sử dụng công nghệ bê tông khô và sản xuất bằng công nghệ rung đạt tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 9116-2012