Cống hộp có tai 0,8m x0,8m

  • CBT09

Cống hộp 0.8mx0.6m là cống có chiều rộng lòng trong là 0.8m, chiều cao lòng trong 0.6m sử dụng công nghệ bê tông khô và sản xuất bằng công nghệ rung đạt tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 9116-2012