Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh doanh

0902.022.833

Kinh doanh

0988.709.729

Cống hộp 1,5mx1,5m

Liên hệ

Cống hộp 1,5mx1,5m là cống có chiều rộng lòng trong là 1,5m, chiều cao lòng trong 1,5m sử dụng công nghệ bê tông khô và sản xuất bằng công...
Liên hệ

Cống hộp 1,4m x1,4m

Liên hệ

Cống hộp bê tông 1.4mx1.4m được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại – công nghệ rung lõi, rung bàn, sử dụng bê tông khô...
Liên hệ

Cống hộp 1mx1m

Liên hệ

Cống hộp bê tông 1.mx1.0m được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại – công nghệ rung lõi, rung bàn, sử dụng bê tông khô...
Liên hệ

Cống hộp 0.6mx0.6m

Liên hệ

Cống hộp 0.6mx0.6m là cống có chiều rộng lòng trong là 0.6m, chiều cao lòng trong 0.6m sử dụng công nghệ bê tông khô và sản xuất bằng công...
Liên hệ