Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh doanh

0902.022.833

Kinh doanh

0988.709.729

Cống hộp đôi 2x(1,6×2,0)x1,2m

Liên hệ

Cống hộp đôi công ty Tâm An sản xuất
Liên hệ

Cống hộp đôi 2x(1,6×1,6)x1,2m

Liên hệ

Cống hộp đôi 2x(1,6×1,6)x1.2m là cống có kích thước trong là 1600×3360, khẩu độ 1200, trọng lượng 6 tấn,sử dụng công nghệ bê...
Liên hệ

Cống hộp bê tông 2mx1m

Liên hệ

cống hộp 2mx1m là cống có chiều rộng lòng trong là 2m, chiều cao lòng trong 1,0m sử dụng công nghệ bê tông khô và sản xuất bằng công...
Liên hệ