Cống hộp bê tông 2mx1m

  • CBT10

cống hộp 2mx1m là cống có chiều rộng lòng trong là 2m, chiều cao lòng trong 1,0m sử dụng công nghệ bê tông khô và sản xuất bằng công nghệ rung đạt tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 9116-2012

 Kích thước cống 2000×100

Có kích thước trong:
–          Rộng: 2000 mm
–          Cao: 1000mm
–          Chiều dài: Không cố định nhưng thông thường 1500mm (1,5m) 1200 (1,2m) hoặc 1000 (1m)

2.     Chiều dày cống hộp 2000×1000:

Thông thường tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 là 150mm (15cm)

3.     Thành phần vật liệu cống hộp 2000×1000

Cấu tạo lên sản phẩm: Xi măng PCB40 đạt tiêu chuẩn hoặc xi bền Sun phat,Thép đạt tiêu chuẩn hoặc thép kéo nguội cường độ cao theo yêu cầu thiết kế, đá đạt tiêu chuẩn thiết kế, cát vàng đạt tiêu chuẩn thiết kế, nước và các phụ gia khác của bê tông

4.     Tải trọng cống hộp 2000×1000:

–          Tải trọng HL-93 ( cống chịu tải trong tương đương với tải trọng TC, tải trọng H30-HB60)
–          Tải trọng VH (cống không chịu tải, thường lắp trên vỉa hè, tải trọng tương đương tải T, H10)

5.     Giá bán cống hộp 2000×1000

6.     Thiết kế cống hộp 2000×1000